Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt Jakobsberg, Bryggeriet, Turbo m.fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Jakobsberg, Bryggeriet, Turbo m.fl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jakobsberg, Bryggeriet, Turbo m.fl 1382 19,2% 24,5% 17,9% 38,4% 5,3% 48,8% 51,2% 10,7%  
Summa 1382 19,2% 24,5% 17,9% 38,4% 5,3% 48,8% 51,2% 10,7%

http://www.val.se