Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt Västerfärnebo - Västerbykil

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västerfärnebo - Västerbykil

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerfärnebo - Västerbykil 1673 11,8% 28,9% 24,7% 34,5% 3,6% 50,6% 49,4% 2,1%  
Summa 1673 11,8% 28,9% 24,7% 34,5% 3,6% 50,6% 49,4% 2,1%

http://www.val.se