Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt Kumla-Ransta-Tärna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kumla-Ransta-Tärna

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kumla-Ransta-Tärna 1437 15,3% 31,7% 24,4% 28,5% 5,1% 52,0% 48,0% 2,9%  
Summa 1437 15,3% 31,7% 24,4% 28,5% 5,1% 52,0% 48,0% 2,9%

http://www.val.se