Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt Kila - Fläckebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kila - Fläckebo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kila - Fläckebo 1422 13,6% 27,8% 28,3% 30,2% 4,6% 51,8% 48,2% 3,0%  
Summa 1422 13,6% 27,8% 28,3% 30,2% 4,6% 51,8% 48,2% 3,0%

http://www.val.se