Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt Möklinta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Möklinta

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Möklinta 1022 13,2% 24,1% 29,0% 33,8% 4,2% 52,1% 47,9% 3,0%  
Summa 1022 13,2% 24,1% 29,0% 33,8% 4,2% 52,1% 47,9% 3,0%

http://www.val.se