2018-09-19 11:41:30

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Röster - valdistrikt Möklinta

12,22%
24,32%
2,12%
9,40%
16,33%
6,23%
2,12%
24,79%
0,00%
2,47%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 85,81%
+1,58
2014: 84,24%

Röstfördelning - valdistrikt Möklinta

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 104 12,22% -45 -5,29 149 17,51%
C Centerpartiet 207 24,32% -9 -1,06 216 25,38%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 18 2,12% -1 -0,12 19 2,23%
KD Kristdemokraterna 80 9,40% +37 +4,35 43 5,05%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 139 16,33% -50 -5,88 189 22,21%
V Vänsterpartiet 53 6,23% +15 +1,76 38 4,47%
MP Miljöpartiet de gröna 18 2,12% -5 -0,59 23 2,70%
SD Sverigedemokraterna 211 24,79% +86 +10,11 125 14,69%
FI Feministiskt initiativ     -2 -0,24 2 0,24%
ÖVR Övriga anmälda partier 21 2,47% -26 -3,06 47 5,52%
  Giltiga röster 851 100,00%     851 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 26 2,96% +7 +0,78 19 2,18%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,11 1 0,11%
VDT Valdeltagande 877 85,81% +6 +1,58 871 84,24%
  Antal röstberättigade 1022   -12   1034  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Möklinta

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 15 1,76% +15 +1,76    
MED Medborgerlig Samling 3 0,35% +3 +0,35    
PP Piratpartiet     -9   9 1,06%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 3 0,35% -35 -4,11 38 4,47%
  Totalt övriga partier 21 2,47% -26 -3,06 47 5,52%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Möklinta

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se