2018-09-19 09:05:22

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Röster - valdistrikt Centrum

14,68%
14,06%
5,38%
6,27%
32,60%
7,65%
2,89%
15,16%
0,90%
0,41%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 83,01%
+6,49
2014: 76,52%

Röstfördelning - valdistrikt Centrum

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 213 14,68% -27 -4,10 240 18,78%
C Centerpartiet 204 14,06% +70 +3,57 134 10,49%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 78 5,38% +18 +0,68 60 4,69%
KD Kristdemokraterna 91 6,27% +39 +2,20 52 4,07%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 473 32,60% +7 -3,87 466 36,46%
V Vänsterpartiet 111 7,65% +30 +1,31 81 6,34%
MP Miljöpartiet de gröna 42 2,89% -27 -2,50 69 5,40%
SD Sverigedemokraterna 220 15,16% +108 +6,40 112 8,76%
FI Feministiskt initiativ 13 0,90% +11 +0,74 2 0,16%
ÖVR Övriga anmälda partier 6 0,41% -56 -4,44 62 4,85%
  Giltiga röster 1451 100,00% +173   1278 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 26 1,76% -6 -0,69 32 2,44%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,20% +3 +0,20    
VDT Valdeltagande 1480 83,01% +170 +6,49 1310 76,52%
  Antal röstberättigade 1783   +71   1712  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Centrum

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 4 0,28% +4 +0,28    
MED Medborgerlig Samling 2 0,14% +2 +0,14    
PP Piratpartiet     -15   15 1,17%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -47 -3,68 47 3,68%
  Totalt övriga partier 6 0,41% -56 -4,44 62 4,85%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Centrum

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se