2018-09-18 11:49:47

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Röster - valdistrikt Sala Ö

15,87%
27,50%
2,98%
7,39%
19,48%
3,43%
2,25%
20,20%
0,36%
0,54%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 88,50%
+7,04
2014: 81,46%

Röstfördelning - valdistrikt Sala Ö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 176 15,87% -23 -4,25 199 20,12%
C Centerpartiet 305 27,50% +52 +1,92 253 25,58%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 33 2,98% -14 -1,78 47 4,75%
KD Kristdemokraterna 82 7,39% +42 +3,35 40 4,04%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 216 19,48% -14 -3,78 230 23,26%
V Vänsterpartiet 38 3,43% +4 -0,01 34 3,44%
MP Miljöpartiet de gröna 25 2,25% -17 -1,99 42 4,25%
SD Sverigedemokraterna 224 20,20% +113 +8,97 111 11,22%
FI Feministiskt initiativ 4 0,36% +2 +0,16 2 0,20%
ÖVR Övriga anmälda partier 6 0,54% -25 -2,59 31 3,13%
  Giltiga röster 1109 100,00% +120   989 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,09% +1 +0,09    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 29 2,55% +3 -0,02 26 2,56%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1139 88,50% +124 +7,04 1015 81,46%
  Antal röstberättigade 1287   +41   1246  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Sala Ö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 2 0,18% +2 +0,18    
MED Medborgerlig Samling 2 0,18% +2 +0,18    
PP Piratpartiet     -4   4 0,40%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 2 0,18% -25 -2,55 27 2,73%
  Totalt övriga partier 6 0,54% -25 -2,59 31 3,13%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Sala Ö

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se