Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt Sala Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sala Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sala Ö 1287 14,1% 30,3% 27,9% 27,7% 4,0% 51,8% 48,2% 2,1%  
Summa 1287 14,1% 30,3% 27,9% 27,7% 4,0% 51,8% 48,2% 2,1%

http://www.val.se