Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt Sala N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sala N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sala N 1523 14,0% 28,5% 25,7% 31,8% 4,9% 51,4% 48,6% 2,8%  
Summa 1523 14,0% 28,5% 25,7% 31,8% 4,9% 51,4% 48,6% 2,8%

http://www.val.se