Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt Sala S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sala S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sala S 1642 16,7% 34,3% 25,8% 23,1% 5,2% 50,5% 49,5% 2,6%  
Summa 1642 16,7% 34,3% 25,8% 23,1% 5,2% 50,5% 49,5% 2,6%

http://www.val.se