Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt Dalhem, Gärdesta, Hagaberg m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Dalhem, Gärdesta, Hagaberg m.fl.

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalhem, Gärdesta, Hagaberg m.fl. 1594 15,0% 31,0% 25,0% 29,0% 6,5% 48,7% 51,3% 2,9%  
Summa 1594 15,0% 31,0% 25,0% 29,0% 6,5% 48,7% 51,3% 2,9%

http://www.val.se