Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1783 19,9% 21,0% 18,3% 40,8% 4,0% 44,8% 55,2% 4,0%  
Summa 1783 19,9% 21,0% 18,3% 40,8% 4,0% 44,8% 55,2% 4,0%

http://www.val.se