Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt Åkra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Åkra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åkra 1669 23,7% 28,0% 19,7% 28,6% 5,9% 46,7% 53,3% 15,8%  
Summa 1669 23,7% 28,0% 19,7% 28,6% 5,9% 46,7% 53,3% 15,8%

http://www.val.se