2018-09-09 23:21:50

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Valnatt - valdistrikt Sala Ö

16,0%
27,6%
3,0%
7,4%
19,4%
3,4%
2,3%
20,2%
0,4%
0,4%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 88,5%
+7,0
2014: 81,5%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Sala Ö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 176 16,0% -23 -4,2 199 20,1%
C Centerpartiet 304 27,6% +51 +2,0 253 25,6%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 33 3,0% -14 -1,8 47 4,8%
KD Kristdemokraterna 82 7,4% +42 +3,4 40 4,0%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 214 19,4% -16 -3,8 230 23,3%
V Vänsterpartiet 37 3,4% +3 -0,1 34 3,4%
MP Miljöpartiet de gröna 25 2,3% -17 -2,0 42 4,2%
SD Sverigedemokraterna 223 20,2% +112 +9,0 111 11,2%
FI Feministiskt initiativ 4 0,4% +2 +0,2 2 0,2%
ÖVR Övriga anmälda partier 4 0,4% -27 -2,8 31 3,1%
  Giltiga röster 1102 100,0% +113   989 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 29 2,5% +3   26 2,6%
OG Ogiltiga röster - övriga 8 0,7% +8 +0,7    
VDT Valdeltagande 1139 88,5% +124 +7,0 1015 81,5%
  Antal röstberättigade 1287   +41   1246  

http://www.val.se