Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Värnamo - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värnamo centralort 16065 18,5% 33,6% 22,7% 25,3% 7,1% 48,6% 51,4% 4,1%  
Värnamo övriga orter 9675 16,1% 30,9% 27,8% 25,2% 7,5% 50,9% 49,1% 4,1%  
Värnamo 25740 17,6% 32,6% 24,6% 25,2% 7,3% 49,4% 50,6% 4,1%

http://www.val.se