2010-09-27 10:29:18

Val till kommunfullmäktige i Värnamo - Preliminärt valresultat

Samtliga 25 valdistrikt räknade

18,6%
19,9%
3,8%
11,1%
33,6%
3,3%
3,1%
6,1%
0,5%
0,1%
M C FP KD S V MP SD K ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 82,1%
+2,2
2006: 79,9%

Preliminär mandatfördelning - kommun Värnamo

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 10   10
C Centerpartiet 11 +1 10
FP Folkpartiet liberalerna 2   2
KD Kristdemokraterna 6 -1 7
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17 -2 19
V Vänsterpartiet 1 -1 2
MP Miljöpartiet de gröna 1   1
SD Sverigedemokraterna 3 +3  
K Kommunistiska Partiet      
Totalt 51   51

Preliminär röstfördelning - kommun Värnamo

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 3852 18,6% +337 +0,9 3515 17,7%
C Centerpartiet 4131 19,9% -39 -1,1 4170 21,0%
FP Folkpartiet liberalerna 785 3,8% -9 -0,2 794 4,0%
KD Kristdemokraterna 2290 11,1% -381 -2,4 2671 13,5%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6961 33,6% +22 -1,4 6939 35,0%
V Vänsterpartiet 678 3,3% -202 -1,2 880 4,4%
MP Miljöpartiet de gröna 644 3,1% +181 +0,8 463 2,3%
SD Sverigedemokraterna 1267 6,1% +897 +4,2 370 1,9%
K Kommunistiska Partiet 97 0,5% +97 +0,5    
ÖVR Övriga partier 14 0,1% -13 -0,1 27 0,1%
  Giltiga röster 20719 100,0% +890   19829 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 291 1,4% -82 -0,5 373 1,8%
OG Ogiltiga röster - övriga 113 0,5% +104 +0,5 9  
VDT Valdeltagande 21123 82,1% +912 +2,2 20211 79,9%
  Antal röstberättigade 25740   +445   25295  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Värnamo

Område M C FP KD S V MP SD K ÖVR BLANK OG VDT
18,8% 16,9% 4,0% 9,9% 37,8% 3,4% 3,2% 5,3% 0,7% 0,1% 1,2% 0,7% 81,0%
17,4% 19,0% 3,9% 11,4% 33,1% 3,0% 3,1% 8,0% 0,9%   1,3% 0,9% 84,3%
13,2% 16,3% 2,9% 7,8% 46,9% 3,8% 3,3% 4,8% 1,0%   1,2% 1,8% 77,2%
24,7% 13,9% 5,5% 8,9% 31,7% 4,3% 4,3% 5,8% 0,8% 0,1% 0,7% 0,1% 76,3%
17,1% 12,3% 3,6% 9,3% 45,0% 3,5% 2,5% 5,6% 1,1%   0,8% 0,9% 76,2%
13,9% 12,2% 3,8% 6,4% 54,5% 3,2% 2,4% 3,0% 0,5%   0,6% 0,6% 75,5%
19,5% 20,2% 4,1% 9,9% 31,4% 3,2% 2,7% 8,2% 0,7% 0,1% 2,2% 0,4% 81,8%
22,1% 17,4% 3,3% 12,4% 31,7% 3,7% 2,9% 6,2% 0,4% 0,1% 1,1% 0,8% 79,6%
12,4% 13,0% 3,6% 8,1% 49,3% 4,5% 3,3% 4,1% 1,3% 0,3% 0,9% 0,6% 65,3%
21,1% 24,7% 5,3% 11,9% 27,5% 2,9% 3,4% 2,8% 0,4%   1,7% 0,2% 90,4%
20,3% 16,3% 4,1% 10,0% 35,6% 3,2% 3,5% 6,4% 0,5%   1,2% 0,7% 83,1%
22,3% 20,9% 3,6% 12,5% 30,8% 3,2% 3,2% 3,1% 0,2% 0,1% 1,1% 0,6% 86,5%
12,7% 11,4% 3,2% 8,1% 53,2% 3,0% 1,6% 6,3% 0,6%   1,1% 0,9% 78,3%
20,9% 11,6% 5,8% 6,4% 36,6% 1,7% 9,9% 5,2% 0,6% 1,2% 1,7% 0,6%  
18,3% 24,9% 3,5% 12,9% 26,8% 3,0% 3,0% 7,4% 0,2% 0,1% 1,7% 0,3% 83,9%
13,9% 16,5% 2,5% 21,6% 32,3% 2,1% 3,7% 7,2% 0,2% 0,1% 2,3% 0,1% 81,4%
15,8% 32,9% 2,7% 14,7% 18,5% 2,4% 3,2% 9,5% 0,2% 0,2% 0,6% 0,2% 85,8%
15,5% 24,0% 5,9% 9,4% 31,8% 2,7% 3,3% 6,9% 0,2% 0,3% 1,8% 0,5% 80,1%
21,4% 27,5% 4,9% 9,4% 18,8% 4,7% 4,5% 8,0% 0,5% 0,2% 2,1%   85,1%
13,8% 36,7% 5,4% 4,9% 20,1% 6,0% 2,3% 10,3% 0,6%   1,7%   85,5%
11,3% 39,7% 3,3% 13,8% 19,6% 3,5% 3,5% 5,1% 0,2%   1,3% 0,8% 86,0%
20,8% 24,1% 3,3% 13,8% 25,2% 2,7% 3,1% 6,9% 0,2%   1,4%   87,4%
26,6% 24,2% 2,9% 12,7% 21,9% 2,7% 3,2% 5,8%     0,5% 0,2% 85,6%
24,6% 10,1% 2,3% 16,5% 34,8% 3,3% 1,1% 7,3% 0,1%   3,0% 0,6% 77,7%
18,4% 32,4% 4,2% 10,7% 20,1% 4,2% 2,6% 7,4%     1,9%   93,8%
18,2% 29,6% 2,5% 8,4% 28,3% 2,5% 2,8% 7,6%     0,8% 0,3% 83,2%
20,3% 14,9% 4,1% 10,8% 23,0% 4,1% 10,8% 12,2%     3,8% 1,3%  
Värnamo 18,6% 19,9% 3,8% 11,1% 33,6% 3,3% 3,1% 6,1% 0,5% 0,1% 1,4% 0,5% 82,1%

http://www.val.se