2010-09-22 17:30:18

Val till kommunfullmäktige - Preliminärt valresultat - Jönköpings län

221 av 222 valdistrikt räknade

Preliminär röstfördelning per kommun - Jönköpings län

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
13,5% 23,4% 7,5% 14,5% 27,3% 0,7% 5,6% 7,5%   1,7% 0,8% 80,9%
21,2% 22,6% 4,6% 9,8% 29,8% 1,2% 5,5% 5,1%   1,6% 0,3% 82,0%
26,8% 12,2% 4,5% 6,2% 35,3% 2,0% 3,1% 6,5% 3,4% 1,6% 0,4% 80,3%
21,6% 10,3% 5,0% 19,2% 32,7% 0,3% 0,3% 8,3% 2,0% 2,2% 0,5% 80,5%
33,5% 5,1% 6,1% 16,0% 30,5% 1,8% 2,5% 4,0%   1,6% 0,9% 87,3%
25,3% 5,8% 6,0% 15,8% 31,5% 4,9% 5,3% 4,6% 0,9% 1,3% 0,3% 83,2%
23,1% 2,8% 4,3% 16,2% 25,4% 4,2% 7,7% 1,4% 14,8% 1,7% 0,4% 86,2%
18,6% 8,3% 7,2% 12,0% 34,4% 4,0% 3,5% 6,3% 5,6% 1,9% 0,4% 82,4%
20,7% 15,7% 3,4% 21,1% 26,3% 3,5% 1,3% 8,0%   1,1% 0,3% 82,9%
25,6% 7,7% 6,8% 8,1% 36,7% 3,2% 5,9% 5,8%   1,1% 0,5% 82,9%
22,4% 7,3% 5,8% 13,6% 38,7% 4,0% 2,6% 5,4%   1,2% 0,3% 82,9%
16,8% 12,8% 6,3% 10,0% 28,3% 3,9% 3,6% 4,9% 13,3% 1,5% 0,3% 81,8%
18,6% 19,9% 3,8% 11,1% 33,6% 3,3% 3,1% 6,1% 0,5% 1,4% 0,5% 82,1%
Jönköpings län 23,0% 10,1% 5,7% 13,2% 32,1% 3,7% 4,3% 5,4% 2,6% 1,4% 0,4% 82,6%

http://www.val.se