Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malmö Västra 112782 22,4% 35,5% 19,9% 22,1% 5,4% 47,4% 52,6% 9,3%  
Malmö Östra 120012 24,7% 36,5% 20,8% 18,0% 6,8% 49,6% 50,4% 13,1%  
Malmö 232794 23,6% 36,0% 20,4% 20,0% 6,1% 48,5% 51,5% 11,2%

http://www.val.se