Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Malmö Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Annelund 1250 32,3% 37,3% 16,3% 14,1% 3,8% 51,5% 48,5% 13,0%  
Annestad 2003 33,6% 52,5% 8,8% 5,0% 4,3% 52,0% 48,0% 37,3%  
Annetorp 1298 14,6% 33,4% 23,0% 29,0% 6,4% 49,0% 51,0% 5,7%  
Annetorp/Kalkbrottet 1220 14,5% 23,4% 24,8% 37,3% 5,0% 45,4% 54,6% 5,4%  
Bellevuegården V 1692 16,9% 20,7% 18,1% 44,3% 5,3% 41,7% 58,3% 8,3%  
Bellevuegården Ö 1520 26,8% 33,7% 21,1% 18,4% 9,4% 48,0% 52,0% 13,1%  
Bellevue/Nya Bellevue 1622 14,4% 37,2% 29,8% 18,6% 8,9% 50,4% 49,6% 7,3%  
Borgmästaregården N 992 8,7% 15,4% 16,2% 59,7% 2,4% 43,2% 56,8% 3,4%  
Borgmästaregården S 1168 12,9% 17,5% 19,1% 50,5% 2,7% 43,1% 56,9% 4,3%  
Bunkeflo, Strandhem 901 14,3% 45,5% 22,1% 18,1% 5,8% 50,3% 49,7% 15,1%  
Bunkeflo, Vintrie 592 10,6% 58,1% 18,2% 13,0% 5,6% 50,7% 49,3% 11,8%  
Bunkeflostrand, Fjärilsg 1107 12,0% 32,8% 26,6% 28,5% 6,5% 48,9% 51,1% 5,3%  
Bunkeflostrand N 1234 11,6% 37,4% 24,7% 26,3% 6,6% 49,5% 50,5% 5,4%  
Bunkeflostrand, Ängslätt 1700 11,5% 53,1% 18,9% 16,4% 5,6% 49,1% 50,9% 10,6%  
Dammfri V 1891 21,1% 31,4% 20,2% 27,3% 2,9% 41,5% 58,5% 4,5%  
Dammfri, Ö 1443 23,3% 36,4% 16,0% 24,3% 3,5% 43,9% 56,1% 5,9%  
Djupadal N 1279 12,8% 41,0% 25,8% 20,3% 8,6% 48,2% 51,8% 4,6%  
Djupadal S 1042 14,3% 29,4% 25,0% 31,4% 9,0% 47,7% 52,3% 3,0%  
Djupadal Ö/Rosenvång 1098 12,0% 39,3% 28,5% 20,2% 6,6% 48,9% 51,1% 4,1%  
Flensburg/Allm sjukhuset 1018 45,1% 30,6% 10,5% 13,8% 6,6% 50,2% 49,8% 12,8%  
Fridhem 1270 9,9% 25,9% 31,3% 32,8% 4,9% 47,6% 52,4% 9,2%  
Fågelbacken 1169 27,0% 38,4% 15,7% 18,9% 3,5% 46,0% 54,0% 5,5%  
Gamla Limhamn N 1410 16,3% 32,3% 27,9% 23,4% 7,0% 45,5% 54,5% 5,2%  
Gamla Limhamn O 1569 19,4% 35,6% 23,8% 21,2% 5,5% 47,6% 52,4% 5,8%  
Gamla Limhamn V 1468 16,6% 34,5% 29,1% 19,8% 7,6% 48,6% 51,4% 6,6%  
Gröndal 1611 12,4% 20,7% 16,2% 50,7% 4,9% 40,5% 59,5% 3,5%  
Holma N 1096 22,3% 27,9% 21,3% 28,6% 5,0% 48,2% 51,8% 19,3%  
Holma S 1550 27,1% 41,4% 21,2% 10,4% 8,2% 49,9% 50,1% 22,3%  
Hyllieby 992 11,6% 23,6% 26,4% 38,4% 8,2% 48,3% 51,7% 3,6%  
Hästhagen 1404 21,4% 41,0% 20,9% 16,7% 3,1% 46,2% 53,8% 6,4%  
Klagshamn/Tygelsjö 1355 12,3% 59,9% 17,0% 10,8% 6,1% 50,4% 49,6% 9,7%  
Klagshamn/V Klagstorp 1064 9,5% 56,1% 20,4% 14,0% 5,3% 50,9% 49,1% 12,3%  
Kroksbäck N 1068 16,2% 25,7% 25,1% 33,0% 5,7% 48,1% 51,9% 12,5%  
Kroksbäck S, Hyllievång 1640 29,5% 38,5% 21,5% 10,4% 12,2% 49,3% 50,7% 18,5%  
Kroksbäck V 1057 11,1% 26,8% 27,5% 34,6% 6,0% 48,2% 51,8% 4,0%  
Kronborg/Teatern 1619 18,3% 31,7% 21,3% 28,7% 3,5% 45,0% 55,0% 7,4%  
Kronprinsen 964 14,0% 19,1% 20,1% 46,8% 2,4% 41,8% 58,2% 3,4%  
Kulladal N 1093 21,2% 26,0% 24,0% 28,8% 5,9% 47,4% 52,6% 7,9%  
Kulladal NO 1168 14,2% 22,0% 21,0% 42,8% 4,5% 45,1% 54,9% 5,4%  
Kulladal SV 1503 15,0% 36,7% 27,1% 21,3% 9,4% 49,9% 50,1% 5,3%  
Limhamns Hamn 1230 12,8% 31,4% 27,3% 28,5% 5,0% 48,0% 52,0% 19,9%  
Lindeborg NO 1404 19,9% 25,3% 26,7% 28,1% 5,3% 48,2% 51,8% 10,1%  
Lindeborg NV 1333 16,1% 28,7% 25,2% 30,1% 4,1% 47,0% 53,0% 10,1%  
Lindeborg SV 1170 20,1% 33,9% 23,6% 22,4% 7,9% 44,4% 55,6% 13,3%  
Lorensborg N 1012 18,5% 22,0% 21,2% 38,2% 3,1% 46,0% 54,0% 6,1%  
Lorensborg SO 1394 19,2% 24,7% 20,9% 35,3% 4,5% 44,0% 56,0% 6,9%  
Lorensborg V 1159 31,7% 30,0% 18,2% 20,1% 7,9% 46,2% 53,8% 9,1%  
Lönngården 1261 40,3% 33,6% 16,4% 9,7% 5,9% 56,7% 43,3% 16,3%  
Mellanheden 1466 21,1% 27,8% 22,0% 29,1% 5,3% 41,5% 58,5% 5,3%  
Möllevången, Bergsgatan 1277 38,0% 40,0% 14,3% 7,8% 6,6% 49,5% 50,5% 12,1%  
Möllevången, Folkets Park 1343 35,6% 47,3% 10,9% 6,3% 4,8% 48,8% 51,2% 11,1%  
Möllevången, N Möllevångstorget 1463 36,4% 45,9% 11,6% 6,2% 4,3% 51,5% 48,5% 9,8%  
Möllevången, S Möllevångstorget 1651 32,8% 38,5% 17,1% 11,6% 6,4% 47,1% 52,9% 15,7%  
Möllevången, Södervärnsplan 1254 28,5% 31,7% 18,6% 21,2% 6,3% 47,4% 52,6% 10,0%  
Möllevången, V Nobelv 1497 40,1% 45,2% 10,1% 4,5% 4,9% 49,4% 50,6% 10,2%  
N Sofielund, Nobeltorget 1429 35,6% 43,8% 13,5% 7,1% 4,3% 54,0% 46,0% 17,8%  
N Sofielund, Nobelv 1427 40,1% 45,1% 10,3% 4,6% 5,7% 49,3% 50,7% 13,3%  
N Sofielund/Sofielundsskolan 1440 25,6% 38,8% 19,2% 16,3% 6,9% 50,4% 49,6% 12,5%  
Ribersborg, Limhamnsvägen 1124 12,3% 28,8% 24,5% 34,4% 2,9% 44,3% 55,7% 3,7%  
Ribersborg, Nicoloviusg 1418 13,3% 26,6% 22,8% 37,4% 4,7% 45,8% 54,2% 3,0%  
Ribersborg NO 1111 23,7% 39,7% 19,8% 16,8% 2,6% 44,9% 55,1% 2,7%  
Ribersborg, Regementsg 1263 23,4% 36,4% 20,7% 19,4% 3,0% 44,0% 56,0% 4,6%  
Ribersborg SO 1107 27,8% 41,8% 15,7% 14,6% 3,7% 44,3% 55,7% 5,2%  
Ribersborgsskolan 1246 21,7% 38,4% 15,3% 24,6% 4,3% 43,7% 56,3% 3,6%  
Rosenvång 1166 13,6% 44,0% 25,6% 16,8% 8,4% 48,3% 51,7% 5,1%  
Rönneholm, Mariedalsv 1021 30,3% 42,8% 13,0% 13,9% 3,2% 44,8% 55,2% 5,4%  
Rönneholm NO 1380 26,7% 43,1% 17,8% 12,4% 5,9% 44,3% 55,7% 5,7%  
Rönneholm NV 1256 26,0% 42,4% 14,3% 17,4% 3,5% 44,9% 55,1% 5,7%  
Rönneholm SO 1368 28,5% 36,8% 15,7% 18,9% 5,0% 45,5% 54,5% 5,5%  
Rönneholmsparken 1235 19,5% 29,3% 18,9% 32,3% 3,3% 40,1% 59,9% 4,0%  
S Fågelbacken/Kronborg 1416 25,4% 37,4% 18,9% 18,3% 5,6% 44,3% 55,7% 4,9%  
S Sofielund, Bryggeriet 1460 36,2% 38,1% 18,3% 7,5% 9,7% 52,9% 47,1% 26,8%  
S Sofielund, Seved 1342 36,9% 37,9% 16,3% 8,9% 4,8% 53,9% 46,1% 15,7%  
Sibbarp, Hammars Park 1113 13,3% 35,5% 26,0% 25,2% 4,8% 50,0% 50,0% 7,7%  
Sibbarp N 1362 15,3% 25,8% 22,3% 36,6% 4,2% 44,1% 55,9% 3,8%  
Sibbarp S 1124 9,7% 35,1% 28,8% 26,3% 5,5% 49,6% 50,4% 6,7%  
Solbacken/Dammfri 945 14,0% 31,6% 24,1% 30,3% 6,2% 47,3% 52,7% 5,4%  
Södertorp 1200 10,2% 13,9% 24,7% 51,2% 3,1% 44,2% 55,8% 4,2%  
Södervärn 1353 41,3% 36,5% 14,0% 8,2% 5,1% 52,0% 48,0% 13,6%  
Tygelsjöby 1426 11,6% 45,7% 22,6% 20,2% 5,9% 49,1% 50,9% 6,5%  
V Sorgenfri, N Folkets Park 1319 27,7% 57,3% 9,7% 5,2% 2,7% 50,3% 49,7% 8,1%  
V Sorgenfri, Nobelv 1444 41,7% 42,9% 10,3% 5,1% 3,1% 49,0% 51,0% 9,6%  
Västervång/Fridhem 970 12,2% 34,7% 26,7% 26,4% 7,4% 45,9% 54,1% 4,8%  
Ö Sorgenfri, Brantevik 1109 26,0% 33,0% 19,3% 21,7% 3,8% 47,9% 52,1% 9,7%  
Ö Sorgenfri, N Amiralsg 1547 33,9% 37,8% 13,1% 15,2% 2,5% 47,9% 52,1% 10,6%  
Ö Sorgenfri, N Spånehusv 1337 26,1% 33,7% 20,0% 20,2% 6,4% 48,5% 51,5% 11,8%  
Ö Sorgenfri, Nobelv 1270 34,6% 38,9% 12,8% 13,7% 6,1% 48,9% 51,1% 11,7%  
Malmö Västra 112782 22,4% 35,5% 19,9% 22,1% 5,4% 47,4% 52,6% 9,3%

http://www.val.se