Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Lorensborg N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lorensborg N 1012 18,5% 22,0% 21,2% 38,2% 3,1% 46,0% 54,0% 6,1%  
Summa 1012 18,5% 22,0% 21,2% 38,2% 3,1% 46,0% 54,0% 6,1%

http://www.val.se