Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Annetorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Annetorp 1298 14,6% 33,4% 23,0% 29,0% 6,4% 49,0% 51,0% 5,7%  
Summa 1298 14,6% 33,4% 23,0% 29,0% 6,4% 49,0% 51,0% 5,7%

http://www.val.se