Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Möllevången, Folkets Park

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Möllevången, Folkets Park 1343 35,6% 47,3% 10,9% 6,3% 4,8% 48,8% 51,2% 11,1%  
Summa 1343 35,6% 47,3% 10,9% 6,3% 4,8% 48,8% 51,2% 11,1%

http://www.val.se