Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Bunkeflo, Vintrie

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bunkeflo, Vintrie 592 10,6% 58,1% 18,2% 13,0% 5,6% 50,7% 49,3% 11,8%  
Summa 592 10,6% 58,1% 18,2% 13,0% 5,6% 50,7% 49,3% 11,8%

http://www.val.se