Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Djupadal Ö/Rosenvång

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Djupadal Ö/Rosenvång 1098 12,0% 39,3% 28,5% 20,2% 6,6% 48,9% 51,1% 4,1%  
Summa 1098 12,0% 39,3% 28,5% 20,2% 6,6% 48,9% 51,1% 4,1%

http://www.val.se