Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Ö Sorgenfri, N Amiralsg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ö Sorgenfri, N Amiralsg 1547 33,9% 37,8% 13,1% 15,2% 2,5% 47,9% 52,1% 10,6%  
Summa 1547 33,9% 37,8% 13,1% 15,2% 2,5% 47,9% 52,1% 10,6%

http://www.val.se