Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Kronprinsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kronprinsen 964 14,0% 19,1% 20,1% 46,8% 2,4% 41,8% 58,2% 3,4%  
Summa 964 14,0% 19,1% 20,1% 46,8% 2,4% 41,8% 58,2% 3,4%

http://www.val.se