Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Rönneholm, Mariedalsv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rönneholm, Mariedalsv 1021 30,3% 42,8% 13,0% 13,9% 3,2% 44,8% 55,2% 5,4%  
Summa 1021 30,3% 42,8% 13,0% 13,9% 3,2% 44,8% 55,2% 5,4%

http://www.val.se