Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - S Sofielund, Seved

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S Sofielund, Seved 1342 36,9% 37,9% 16,3% 8,9% 4,8% 53,9% 46,1% 15,7%  
Summa 1342 36,9% 37,9% 16,3% 8,9% 4,8% 53,9% 46,1% 15,7%

http://www.val.se