Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Annelund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Annelund 1250 32,3% 37,3% 16,3% 14,1% 3,8% 51,5% 48,5% 13,0%  
Summa 1250 32,3% 37,3% 16,3% 14,1% 3,8% 51,5% 48,5% 13,0%

http://www.val.se