Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Möllevången, Bergsgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Möllevången, Bergsgatan 1277 38,0% 40,0% 14,3% 7,8% 6,6% 49,5% 50,5% 12,1%  
Summa 1277 38,0% 40,0% 14,3% 7,8% 6,6% 49,5% 50,5% 12,1%

http://www.val.se