Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Kulladal NO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kulladal NO 1168 14,2% 22,0% 21,0% 42,8% 4,5% 45,1% 54,9% 5,4%  
Summa 1168 14,2% 22,0% 21,0% 42,8% 4,5% 45,1% 54,9% 5,4%

http://www.val.se