Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Rönneholmsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rönneholmsparken 1235 19,5% 29,3% 18,9% 32,3% 3,3% 40,1% 59,9% 4,0%  
Summa 1235 19,5% 29,3% 18,9% 32,3% 3,3% 40,1% 59,9% 4,0%

http://www.val.se