Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Gamla Limhamn N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Limhamn N 1410 16,3% 32,3% 27,9% 23,4% 7,0% 45,5% 54,5% 5,2%  
Summa 1410 16,3% 32,3% 27,9% 23,4% 7,0% 45,5% 54,5% 5,2%

http://www.val.se