Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Södervärn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södervärn 1353 41,3% 36,5% 14,0% 8,2% 5,1% 52,0% 48,0% 13,6%  
Summa 1353 41,3% 36,5% 14,0% 8,2% 5,1% 52,0% 48,0% 13,6%

http://www.val.se