Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - S Fågelbacken/Kronborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S Fågelbacken/Kronborg 1416 25,4% 37,4% 18,9% 18,3% 5,6% 44,3% 55,7% 4,9%  
Summa 1416 25,4% 37,4% 18,9% 18,3% 5,6% 44,3% 55,7% 4,9%

http://www.val.se