Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - S Sofielund, Bryggeriet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S Sofielund, Bryggeriet 1460 36,2% 38,1% 18,3% 7,5% 9,7% 52,9% 47,1% 26,8%  
Summa 1460 36,2% 38,1% 18,3% 7,5% 9,7% 52,9% 47,1% 26,8%

http://www.val.se