Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Möllevången, V Nobelv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Möllevången, V Nobelv 1497 40,1% 45,2% 10,1% 4,5% 4,9% 49,4% 50,6% 10,2%  
Summa 1497 40,1% 45,2% 10,1% 4,5% 4,9% 49,4% 50,6% 10,2%

http://www.val.se