Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Fridhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fridhem 1270 9,9% 25,9% 31,3% 32,8% 4,9% 47,6% 52,4% 9,2%  
Summa 1270 9,9% 25,9% 31,3% 32,8% 4,9% 47,6% 52,4% 9,2%

http://www.val.se