Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Dammfri, Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dammfri, Ö 1443 23,3% 36,4% 16,0% 24,3% 3,5% 43,9% 56,1% 5,9%  
Summa 1443 23,3% 36,4% 16,0% 24,3% 3,5% 43,9% 56,1% 5,9%

http://www.val.se