Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Kroksbäck S, Hyllievång

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kroksbäck S, Hyllievång 1640 29,5% 38,5% 21,5% 10,4% 12,2% 49,3% 50,7% 18,5%  
Summa 1640 29,5% 38,5% 21,5% 10,4% 12,2% 49,3% 50,7% 18,5%

http://www.val.se