Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Bellevue/Nya Bellevue

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bellevue/Nya Bellevue 1622 14,4% 37,2% 29,8% 18,6% 8,9% 50,4% 49,6% 7,3%  
Summa 1622 14,4% 37,2% 29,8% 18,6% 8,9% 50,4% 49,6% 7,3%

http://www.val.se