Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Södertorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertorp 1200 10,2% 13,9% 24,7% 51,2% 3,1% 44,2% 55,8% 4,2%  
Summa 1200 10,2% 13,9% 24,7% 51,2% 3,1% 44,2% 55,8% 4,2%

http://www.val.se