Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Kulladal SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kulladal SV 1503 15,0% 36,7% 27,1% 21,3% 9,4% 49,9% 50,1% 5,3%  
Summa 1503 15,0% 36,7% 27,1% 21,3% 9,4% 49,9% 50,1% 5,3%

http://www.val.se