Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Klagshamn/Tygelsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Klagshamn/Tygelsjö 1355 12,3% 59,9% 17,0% 10,8% 6,1% 50,4% 49,6% 9,7%  
Summa 1355 12,3% 59,9% 17,0% 10,8% 6,1% 50,4% 49,6% 9,7%

http://www.val.se