Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Ribersborg SO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ribersborg SO 1107 27,8% 41,8% 15,7% 14,6% 3,7% 44,3% 55,7% 5,2%  
Summa 1107 27,8% 41,8% 15,7% 14,6% 3,7% 44,3% 55,7% 5,2%

http://www.val.se