Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Gamla Limhamn V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Limhamn V 1468 16,6% 34,5% 29,1% 19,8% 7,6% 48,6% 51,4% 6,6%  
Summa 1468 16,6% 34,5% 29,1% 19,8% 7,6% 48,6% 51,4% 6,6%

http://www.val.se