Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Djupadal N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Djupadal N 1279 12,8% 41,0% 25,8% 20,3% 8,6% 48,2% 51,8% 4,6%  
Summa 1279 12,8% 41,0% 25,8% 20,3% 8,6% 48,2% 51,8% 4,6%

http://www.val.se