Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Sibbarp, Hammars Park

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sibbarp, Hammars Park 1113 13,3% 35,5% 26,0% 25,2% 4,8% 50,0% 50,0% 7,7%  
Summa 1113 13,3% 35,5% 26,0% 25,2% 4,8% 50,0% 50,0% 7,7%

http://www.val.se