Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Mellanheden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mellanheden 1466 21,1% 27,8% 22,0% 29,1% 5,3% 41,5% 58,5% 5,3%  
Summa 1466 21,1% 27,8% 22,0% 29,1% 5,3% 41,5% 58,5% 5,3%

http://www.val.se